Bijlage bij Derde NOW (artikel 13) en Vierde NOW (artikel 15) - tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Bijlage bij artikel 13, eerste en tweede lid, van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 3) en artikel 15, eerste en tweed lid van de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 4).

Bijlage bij Derde NOW (artikel 13) en Vierde NOW (artikel 15) - tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (PDF | 88 pagina's | 1,3 MB)