Kamerbrief over vervolg advies onvolledige AOW-opbouw Surinaamse ouderen

Minister Koolmees (SZW) geeft de Tweede Kamer in deze brief aan dat hij ernaar streeft de Kamer een kabinetsreactie te geven op het eindrapport 'Onverplichte tegemoetkoming ouderen van Surinaamse herkomst' , na ontvangst van de voorlichting van de Raad van State.

Kamerbrief over vervolg advies onvolledige AOW-opbouw Surinaamse ouderen (PDF | 2 pagina's | 94 kB)

Op 1 juli 2021 is het rapport van de adviescommissie (onder voorzitterschap van dr. Joyce Sylvester) aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport is door minister Koolmees aan de Tweede Kamer aangeboden.

Minister Koolmees heeft op 22 september 2021 de Raad van State om advies gevraagd over de mogelijkheid van een onverplichte tegemoetkoming. Het ministerie van SZW gebruikt het rapport van de commissie en het advies van de Raad van State om het volgende kabinet te informeren en te adviseren over de mogelijkheid om een dergelijke tegemoetkoming in te stellen. Indien een volgend kabinet zou besluiten tot een onverplichte tegemoetkoming, dan zou dit nog in wetgeving moeten worden vastgelegd. Dit vergt enige tijd.