Kamerbrief met beleidsreactie op inspectierapport dialogen over vermogen en handhavingstraject bovenmatige reserves

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geven hun beleidsreactie op de uitkomsten van het inspectieonderzoek 'Dialogen over vermogen'. Daarnaast gaan zij in op de aanpak van de reserves in het onderwijs.

Kamerbrief met beleidsreactie op inspectierapport dialogen over vermogen en handhavingstraject bovenmatige reserves (PDF | 6 pagina's | 381 kB)