Kamerbrief met beleidsreactie op inspectierapport dialogen over vermogen en handhavingstraject bovenmatige reserves

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geven hun beleidsreactie op de uitkomsten van het inspectieonderzoek 'Dialogen over vermogen'. Daarnaast gaan zij in op de aanpak van de reserves in het onderwijs.