Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 29 september 2021

De regeling gaat over de vaststelling van programma’s van eisen voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de bekostiging voor de materiële instandhouding van de samenwerkingsverbanden.

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 29  september 2021 (PDF | 22 pagina's | 796 kB)