Antwoorden op Kamervragen over nevenfuncties minister Kamp

Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over nevenfuncties van minister Kamp (Defensie). Het Tweede Kamerlid Arib (PvdA) heeft deze vragen gesteld.