Evaluatie van de pilots gespecialiseerde pabo-opleidingen

Het rapport bevat een evaluatie van 7 gespecialiseerde pilots op 6 pabo's in 2020. Het ging hierbij om 4 gespecialiseerde opleidingen voor werken met jongere kinderen en 3 voor lesgeven aan oudere kinderen. Het rapport evalueert het 1e jaar van de pilots.

Evaluatie van de pilots gespecialiseerde pabo-opleidingen (PDF | 31 pagina's | 672 kB)