Kamerbrief stand van zaken lerarentekort

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van het lerarentekort. Daarnaast reageren zij op  het Onderwijsraadadvies 'Tijd voor focus'. Ook informeren zij de Kamer over de uitvoering van het amendement van het Kamerlid Nijboer (PvdA) over de lerarenbeurs. Tot slot sturen zij de Kamer de resultaten van het inspectieonderzoek naar de kwaliteit van zij-instroom en het evaluatieonderzoek van de pilots jonge/ oude kind op de pabo.

Kamerbrief stand van zaken lerarentekort (PDF | 9 pagina's | 461 kB)