Zij-instroom in het beroep van leraar in het primair onderwijs


In het rapport bekijkt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het traject voor Zij-instroom in het Beroep (ZiB). Dit traject leidt kandidaten binnen 2 jaar op de werkplek op tot leraar. Het onderzoek kijkt naar de kwaliteit het geschiktheidsonderzoek voor de kandidaten, de scholing en begeleiding, het bekwaamheidsonderzoek en het getuigschrift.

Zij-instroom in het beroep van leraar in het primair onderwijs (PDF | 131 pagina's | 1,3 MB)