Verzamelbrief Wadden

Minister Visser (IenW) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van de Waddenzee.

Verzamelbrief Wadden (PDF | 7 pagina's | 267 kB)

De brief gaat over de volgende onderwerpen:

  • Uitvoeringsprogramma  Waddengebied  2021-2026 ;
  • stand van zaken moties over de Agenda voor het Waddengebied 2050;
  • doorwerking Nationaal  Waterprogramma  2022-2027;
  • Governance Waddengebied;
  • aanlanding kabel windpark ten noorden van de Waddeneilanden;
  • gaswinning onder de Waddenzee – locatie Ternaard;
  • ecologisch onderzoek MSC Zoe.