Kamerbrief verkenning verbeterplan huidige inburgeringsstelsel en stand van zaken onderwijsroute nieuw stelsel

Staatssecretaris Wiersma (SZW) deelt het rapport over de kostenopbouw van de onderwijsroute in het nieuwe inburgeringsstelsel met de Tweede Kamer. Ook gaat de staatssecretaris in op de uitkomsten van de brede verkenning naar verbetermogelijkheden voor het huidige inburgeringsstelsel.

Kamerbrief verkenning verbeterplan huidige inburgeringsstelsel en stand van zaken onderwijsroute nieuw stelsel (PDF | 9 pagina's | 495 kB)