Kamerbrief over afhandeling informatiebeveiligingsincident

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van 3 onderzoeken naar de oorzaak en impact van het datalek binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Hij gaat daarbij in op de maatregelen die hij heeft getroffen.