Memorie van toelichting 9e Incidentele Suppletoire Begroting EZK 2021

Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (9e incidentele suppletoire begroting inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling).

Memorie van toelichting 9e Incidentele Suppletoire Begroting EZK 2021 (PDF | 14 pagina's | 605 kB)