Kamerbrief over actualisatie Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) stuurt de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023 naar de Tweede Kamer. Hij doet dit mede namens de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ook stuurt hij de evaluatie van Het Versnellingshuis Nederland Circulair! Daarbij gaat hij in op beide publicaties.

Kamerbrief over actualisatie Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023 (PDF | 5 pagina's | 504 kB)