Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie


Het rapport bevat de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023. Het geeft een overzicht van ontwikkelingen in circulaire economie. Daarbij gaat het om nieuwe activiteiten en de voortgang van lopende activiteiten binnen het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (PDF | 88 pagina's | 2,4 MB)