Aanbiedingsbrief afschriften reacties op brieven over ervaringen met Belastingdienst

Minister-president Rutte stuurt afschriften van zijn reacties op brieven over ervaringen van burgers met de Belastingdienst naar de Tweede Kamer.