Memorie van Antwoord wetsvoorstel Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het voorlopig verslag over het wetsvoorstel Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs. Zij kreeg het verslag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

Memorie van Antwoord wetsvoorstel Wet bestuurlijke harmonisatie  beroepsonderwijs (PDF | 7 pagina's | 182 kB)