Kamerbrief financiële positie onderwijs 2020

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de financiële positie van het onderwijs aan het einde van 2020, als geheel en per sector.