Beantwoording vragen over de voortgang nationaal actieplan diversiteit en inclusiehoger onderwijs en onderzoek

Minister Van Engelshoven (OCW)beantwoordt vragen over haar brief van 9 juli 2021 over Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek.  Zij kreeg de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

Beantwoording vragen over de voortgang nationaal actieplan diversiteit en inclusiehoger onderwijs en onderzoek (PDF | 20 pagina's | 484 kB)