Kamerbrief bij WODC rapport State of the art - Statelijke dreigingen fase 1

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport State of the art. Statelijke dreigingen' fase 1 van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat een verkenning naar de actuele stand van kennis binnen het wetenschappelijke onderzoeksveld op het gebied van statelijke dreigingen. Hij geeft een toelichting op het rapport.

Kamerbrief bij WODC rapport State of the art - Statelijke dreigingen fase 1 (PDF | 1 pagina |  155 kB)