Verzamelbrief hoger onderwijs en wetenschap begrotingsbehandelingen

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van hoger onderwijs en wetenschap.

Verzamelbrief hoger onderwijs en wetenschap begrotingsbehandelingen (PDF | 7 pagina's | 433 kB)

Zij gaat in op:

  • motie-Paternotte over wo-onderzoekbekostiging voor hogescholen die wo-opleidingen verzorgen;
  • Beter Benutten;
  • IBO Internationalisering;
  • motie-Westerveld over medezeggenschap;
  • motie-Wiersma en Van der Molen over extracurriculaire activiteiten;
  • motie-Wiersma en Palland over studievoorschotvouchers;
  • stukken Taalunie aangaande internationale neerlandistiek;
  • advies KNAW 'Waarde van Wetenschap'.