Antwoorden op Kamervragen over uitspraken premier bij klimaattop Glasgow

Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over een uitspraak bij de klimaattop in Glasgow. Het Tweede Kamerlid Ouwenhand (PvdD) heeft de vragen gesteld. De Eerste Kamer heeft een afschrift van de brief gekregen.