Beantwoording Kamervragen over het bericht over onderzoek kwetwsbaarheid riolen en bruggen voor hackers

Minister Visser (IenW) beantwoordt Kamervragen nnaar aanleiding van het artikel 'Onderzoek: riolen en bruggen kwetsbaar voor hackers'. Zij kreeg de vragen van de Tweede Kamerleden Rajkowski, Heerema en De Groot (allen VVD).

Beantwoording Kamervragen over het bericht over onderzoek kwetwsbaarheid riolen en bruggen voor hackers (PDF | 5 pagina's | 209 kB)