Kamerbrief met beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op school

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet veiligheid op school. Hij gaat daarbij in op de resultaten en aanbevelingen en geeft zijn beleidsreactie. Het evaluatierapport stuurt hij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief met beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op school (PDF | 7 pagina's | 295 kB)