Kamerbrief Voortgang stikstofproblematiek

Met deze brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van diverse onderdelen van de stikstofaanpak aan de hand van nog openstaande moties en toezeggingen. Conform de toezegging daarover tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen wordt ook ingegaan op de reeds genomen stappen in het stikstofreductiebeleid, als op de voorbereidingen voor een vervolgaanpak die voor een volgend kabinet zijn getroffen. Zoals toegezegd zijn ook de analyses toegevoegd die kennisinstellingen hebben gemaakt ten behoeve van de vervolgaanpak in het stikstofdossier.

Kamerbrief Voortgang stikstofproblematiek (PDF | 9 pagina's | 172 kB)

Bijlagen