Antwoorden Kamervragen over lobby en vertragingen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de lobby en vertragingen in zowel het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen op Europees niveau als de Wet zorgplicht kinderarbeid op nationaal niveau. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden Kamervragen over lobby en vertragingen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (PDF | 6 pagina's | 260 kB)