Kamerbrief evaluatie samenwerking IMG en NCG

Minister Blok (EZK) en minister Ollongren (BZK) informeren de Tweede Kamer over de evaluatie van de samenwerking tussen het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Ook geven beide ministers een toelichting op de uitwerking van het amendement in het wetsvoorstel Versterken over de manier waarop het IMG en de NCG de uitvoering van de versterking en de afhandeling van schade op elkaar afstemmen.

Kamerbrief evaluatie samenwerking IMG en NCG (PDF | 3 pagina's | 176 kB)