Aanvullende aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal 2021

Minister Blok (EZK) informeert de Eerste Kamer over de aanvullende aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal van 2021.