Kamerbrief over uitkomsten steunmaatregel R&D mobiliteitssectoren

Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de coronasteunmaatregel R&D mobiliteitssectoren. Het doel van deze subsidieregeling is het tegengaan van de teruggang in investeringen in research en development (R&D) in de Nederlandse automotive, luchtvaart- en maritieme industrie.

Kamerbrief over uitkomsten steunmaatregel R&D mobiliteitssectoren (PDF | 5 pagina's | 283 kB)