Aanbiedingsbrief antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg over eindrapportage pilot 10-14 en tussenrapportage experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de Kamerbrieven van 1 juni en 5 oktober 2021. De brieven gingen over de eindrapportage 'Een soepele overgang' van de pilot 10-14  en de 1e tussenrapportage naar het experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer had hieover vragen gesteld.