Bijlage 1: Technische uitwerking aanpassing SDE++ 2023

Deze notitite gaat in op de motie waarin de regering wordt verzocht de Tweede Kamer te informeren over de voor- en nadelen van een schot voor warmte.

Bijlage 1: Technische uitwerking aanpassing SDE++ 2023 (PDF | 17 pagina's | 1,1 MB)

SDE++ = Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie