Aanbiedingsbrief bij verslag schriftelijk overleg vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport op 29 en 20 november 2021

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda’s voor de OJCS-Raad van 29 en 30 november 2021.

Aanbiedingsbrief bij verslag schriftelijk overleg vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport op 29 en 20 november 2021 (PDF | 1 pagina | 186 kB)