Kamerbrief aanbieding Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)