Antwoord Kamervragen over carrouselmodel gvo-hvo


Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Wereldwijzer: carrouselmodel voor lessen levensbeschouwing – PO' en 'Levensbeschouwing, maar dan anders'. Hij ontving de vragen van het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP).