Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de aanpak van uitstoot bij asfaltcentrales door overheden. Daarnaast informeert hij de Kamer over de voortgang van de erkende maatregel voor Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) bij asfaltcentrales. Hij gaat in op de aanpak van PAK's en benzeen.

Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales (PDF | 4 pagina's | 110 kB)