Kamerbrief afspraken verlaging verhuurderheffing en prestatieafspraken woningbouw en verduurzaming

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Hermans. Deze motie verzoekt een verlaging van de verhuurderheffing te koppelen aan prestatieafspraken over investeringen in woningbouw en verduurzaming.

Kamerbrief afspraken verlaging verhuurderheffing en prestatieafspraken woningbouw en verduurzaming (PDF | 3 pagina's | 177kB)