Publieke Waarde uitgemeten: Interne sturing is externe verantwoording

Policy paper over de bijdrage die het concept van 'publieke waarde' kan leveren aan de sturingsrelatie tussen aan de ene kant het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de andere kant UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Publieke Waarde uitgemeten: Interne sturing is externe verantwoording (PDF | 26 pagina's | 2,4 MB)