Kamerbrief over aanpassen beleid verzorgingsplaatsen langs hoofdwegen

Minister Visser (IenW) informeert de Tweede Kamer over het voornemen om het beleid voor voorzieningen op verzorgingsplaatsen te herzien. Zij doet dit mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Verzorgingsplaatsen zijn openbare terreinen van Rijkswaterstaat langs het  hoofdwegennet voor weggebruikers om te (kort) kunnen rusten.

Kamerbrief over aanpassen beleid verzorgingsplaatsen langs hoofdwegen (PDF | 6 pagina's | 389 kB)