Kamerbief met reactie op moties en toezeggingen mbo

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op enkele moties van de Tweede Kamer over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daarnaast gaat zij in op enkele toezeggingen hierover.

Kamerbief met reactie op moties en toezeggingen mbo (PDF | 13 pagina's | 470 kB)

De moties en toezeggingen gaan over:

  • de positie van mbo-leerlingen;
  • stages in het mbo;
  • laaggeletterdheid;
  • overige onderwerpen.