Startnota kabinet-Rutte IV

De startnota van het kabinet-Rutte IV is de financiële vertaling van het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De startnota bevat de begrotingsafspraken voor de komende kabinetsperiode, waaronder de vastgestelde uitgavenplafonds, het inkomstenkader en de begrotingsregels.

Startnota kabinet-Rutte IV (PDF | 67 pagina's | 5,4 MB)