Kamerbrief over Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026

De ministers Harbers (IenW) en van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken rond het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. Zij gaan daarbij in op de impactanalyse, de duurzame kennishuishouding en de governance Waddengebied. De 'Mid-Term Review Beheerautoriteit Waddenzee' sturen zij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 (PDF | 4 pagina's | 383 kB)