Kamerbrief over beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.2 begroting VII BZK

Minister De Jonge (VRO) stuurt de Tweede Kamer de beleidsdoorlichting van artikel 4.2 van begrotingVII, dat ziet op de subsidies, opdrachten en bijdragen ter bevordering van de bouwregelgeving en bouwkwaliteit.

Kamerbrief over beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.2 begroting VII BZK (PDF | 4 pagina's | 226 kB)