Kamerbrief over signalen oneigenlijk gebruik subsidieregeling Coronabanen in de zorg

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over (melding van) mogelijk misbruik/ oneigenlijk gebruik van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO). Deze regeling is één van de crisismaatregelen die tijdens de coronacrisis zijn ingericht. Zij stuurt een korte rapportage mee van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en het Openbaar Ministerie (OM) over dit signaal.

Kamerbrief over signalen oneigenlijk gebruik subsidieregeling Coronabanen in de zorg (PDF | 2 pagina's | 116 kB)