Antwoorden op Kamervragen over brief Prijsmonitoringsonderzoek en internationale vergelijking energielabels

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de Kamerbrief ‘Prijsmonitoringsonderzoek en internationale vergelijking energielabels' van 7 december 2021. Leden van de fracties van VVD, D66, CDA en GroenLinks van de Tweede Kamer hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over brief Prijsmonitoringsonderzoek en internationale vergelijking energielabels (PDF | 6 pagina's | 319 kB)