Planningsbrief ministerie SZW

In deze brief brengen minister Van Gennip en minister Schouten de Tweede Kamer op de hoogte van de planning omtrent de in het coalitieakkoord aangekondigde voornemens en prioriteiten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Planningsbrief ministerie SZW (PDF | 14 pagina's | 489 kB)

Vergelijkbare brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.