Kamerbrief over onderzoek over de effecten van het fit for 55-pakket voor de luchtvaart

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer ehet rapport 'Effects of the Fit for 55 Package on the Dutch Aviation Sector'. Hij gaat daarbij in op de gratis rechten voor de luchtvaart onder het Emissions Trading System (ETS). Ook bespreekt hij de conclusies uit het rapport en de vervolgstappen.

Kamerbrief over onderzoek over de effecten van het fit for 55-pakket voor de luchtvaart (PDF | 4 pagina's | 295 kB)