Kamerbrief voortgang aanpak Participatiewet en stand van zaken wetsvoorstel Breed Offensief

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) deelt de voortgang van het traject tot verbetering van de Participatiewet met de Tweede Kamer. Ook gaat de minister in op de stand van zaken van het wetsvoorstel Breed Offensief en op de reeds ingediende amendementen bij dit wetsvoorstel.

Kamerbrief voortgang aanpak Participatiewet en stand van zaken wetsvoorstel Breed Offensief (PDF | 11 pagina's | 562 kB)