Kamerbrief over voortgang Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo en onderzoeken

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer (tussen)rapportages van het monitoronderzoek en het impactonderzoek naar de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo. Hij informeert de Kamer daarbij over de uitvoering van de subsidieregeling. Hij gaat in op de relevante bevindingen uit de rapportages Ook brengt hij de Kamer op de hoogte van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.

Kamerbrief over voortgang Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo en onderzoeken (PDF | 3 pagina's | 240 kB)