Antwoorden vragen SO EU Bodemstrategie

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over het Fiche: Mededeling EU-Bodemstrategie voor 2030. Zij doet dit mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Minister voor Natuur en Stikstof, De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 10 februari 2022.

Antwoorden vragen SO EU Bodemstrategie (PDF | 18 pagina's | 547 kB)