Kamerbrief bij toezending Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties en benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de eindrapporten van de 'Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2021' en de 'Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2021'. Hij geeft een toelichting op beide rapporten.

Kamerbrief bij toezending Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties en benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen (PDF | 2 pagina's | 182 kB)