Antwoorden op vragen SO ouderverklaringen wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

Minister Wiersma ( Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op de vragen uit het schriftelijk overleg (SO) over de stand van zaken aanvragen en ouderverklaringen. De vaste Tweede Kamer commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierover vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (SO) over de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen.

Antwoorden op vragen SO ouderverklaringen wet Meer ruimte voor nieuwe scholen (PDF | 20 pagina's | 759 kB)